At være og at kunne

Udsagnsordene at være og at kunne volder ofte problemer, da de på thai anvendes noget anderledes end på dansk.

At være

Der er to udsagnsord på thai for at være, เป็น (pen) og คือ (khuue). Desuden bruges udsagnsordene อยู่ (yùu; at opholde sig) og มี (mii; at have) også nogle gange i sammenhænge, hvor vi på dansk ville bruge at være.

เป็น (pen) bruges til at forbinde to navneord eller et stedord og et navneord, som fx jeg er en mand. Det kan derimod ikke, som på dansk, bruges til at forbinde et stedord/navneord med et tillægsord, som fx jeg er stor. I sådanne tilfælde udfalder udsagnsordet, som eksemplificeret nedenfor.

Den negative form af เป็น er i denne forbindelse ไม่ใช่ (mâi-châi) og altså ikke, som man måske skulle forvente, ไม่เป็น (mâi-pen; se nedenfor om pen i betydningen at kunne).

คือ (khuue) bruges om to ting/begreber, der er ækvivalente med hinanden eller lig hinanden per definition, svarende til nemlig på dansk.

อยู่ (yùu) bruges i betydningen at være / opholde sig på et sted.

มี (mii) bruges i betydningen at være / findes / eksistere.

Eksempler:

Jeg er en mand
ผมเป็นผู้ชาย
phŏm pen phûu chaai

Jeg er stor
ผมใหญ่
phŏm yài

Jeg er en stor mand
ผมเป็นผู้ชายคนใหญ่
phŏm pen phûu chaai khon yài

Jeg er ikke en kvinde
ผมไม่ใช่ผู้หญิง
phŏm mâi-châi phûu yĭng

Denne blomst er (nemlig) en rose
(ดอกไม้)ดอกนี้คือดอกกุหลาบ
(dork-máai) dork níi khuue dork-kù-làap

Jeg er i Bangkok
ผมอยู่ที่กรุงเทพ ฯ
phŏm yùu thîi krung-thêep

Hvor er der et apotek?
ที่ไหนมีร้านขายยา
thîi-năi mii ráan-khăai-yaa

At kunne / være i stand til

De tre hyppigst anvendte udsagnsord på thai for at kunne / at være i stand til er ได้ (dâai), เป็น (pen) og ไหว (wăi). En fjerde, omend knap så hyppigt forekommende mulighed er สามารถ (săa-mâat).

ได้ (dâai) bruges om at kunne i betydningen at have mulighed for eller tilladelse til.

เป็น (pen; der jo også har betydningen at være, som beskrevet ovenfor) bruges om at kunne i betydningen at have evne eller egenskab til. pen bruges også om sygdomme. Man kan sige, at på thai er man evnen / egenskaben / sygdommen (hvilket vi jo også siger på dansk med fx at være forkølet, men ikke med fx at have influenza).

Den negative form af เป็น er i denne forbindelse ไม่เป็น (mâi-pen) og altså ikke ไม่ใช่ (mâi-châi), som det er tilfældet for เป็น i betydningen at være (se ovenfor).

ไหว (wăi) bruges om at kunne i betydningen at være fysisk i stand til / at have kræfter til.

สามารถ (săa-mâat) bruges om at kunne i betydningen at have evne eller egenskab til, på omtrent samme måde som beskrevet ovenfor for เป็น. Ofte kombineres den med ได้, der placeres sidst i sætningen. สามารถ er en kende mere formel og knap så hyppigt forekommende som เป็น, men men støder dog på den i ny og næ, både i skrift og talesprog. Læg mærke til den irregulære stavning (ร er stum). En hyppig anvendelse af สามารถ er i dens navneordsform (se lektion herom), ความสามารถ (khwaam-săa-mâat), med betydningen en evne eller en egenskab.

Eksempler:

Jeg kan ikke komme med ud og svømme (pga. manglende mulighed eller tilladelse)
ผมไปว่ายนำ้ไม่ได้
phŏm pai wâai-náam mâi dăai

Jeg kan ikke svømme (pga. manglende evne til at svømme)
ผมว่ายนำ้ไม่เป็น
phŏm wâai-náam mâi pen

Jeg kan køre bil (jeg har evnen til at køre bil)
ผมขับรถเป็น
phŏm khàp rót pen

Jeg er forkølet
ผมเป็นหวัด
phŏm pen wàt

Jeg har ikke influenza
ผมไม่เป็นไข้หวัดใหญ่
phŏm mâi pen khâi-wàt-yài

Kan du løfte 100 kg?
คุณยก 100 กีโลไหวไหม
khun yók 100 kii-loo wăi măi

Min kone kan ikke blive gravid
ภรรยาผมไม่สามารถมีลูก(ได้)
phan-rá-yaa phŏm mâi săa-mâat mii lûuk (dâai)