De thailandske toner

Thai er et tonalt sprog, dvs. tonelejet hvormed en lyd udtales er af afgørende betydning for forståelsen. Selvom tonen også til en vis grad spiller en rolle på dansk (fx hæver vi typisk tonelejet sidst i et spørgsmål), kan det slet ikke sammenlignes med den betydning tonen har på thai, og det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at lære at forstå denne tonalitet. Udtaler man således et ord med en forkert tone, vil det med stor sandsynlighed blive misforstået. Man kan uden at overdrive sige, at tonen spiller en ligeså vigtig rolle som selve lyden på thai.

Hver stavelse i et ord på thai skal udtales med en af 5 toner:

Navn (dansk) Navn (thai skrift) Navn (lydskrift) Beskrivelse
Mellem tone เสียงสามัญ sĭang săa-man ligger plant i midten af ens naturlige toneleje
Lav tone เสียงเอก sĭang èek starter lidt nede i ens toneleje og falder hurtigt til bunden af tonelejet
Faldende tone เสียงโท sĭang thoo starter lidt oppe i ens toneleje, stiger hurtigt til toppen og falder dernæst langsomt til bunden af tonelejet
Høj tone เสียงตรี sĭang trii starter lidt oppe i ens toneleje og stiger dernæst langsomt til toppen af tonelejet
Stigende tone เสียงจัตวา sĭang jàt-tà-waa starter lidt nede i ens toneleje, falder hurtigt til bunden og stiger dernæst langsomt til toppen af tonelejet

Nedenstående billede viser en grafisk repræsentation af tonerne. Som det ses, er den stigende og den faldende tone hinandens symmetriske modsætninger. Det samme kan man dog ikke sige om den lave og den høje tone. Den lave tone har et mere plant forløb, mens den høje tone (trods navnet) har et tydeligt og relativt langsomt stigende forløb.

For en god gennemgang af tonerne på thai kan det anbefales at se følgende video på Youtube af Stuart Jay Raj: https://www.youtube.com/watch?v=TV1F8ZE_AyA. Desuden er der på følgende link et godt lydeksempel på de 5 toner: http://slice-of-thai.com/tones/#thai5.