Den allestedsnærværende partikel ก็

Partiklen ก็ (kôh eller kôr) er et af de hyppigst forekommende ord på thai, især i talesproget, men det er samtidig et af de mest besværlige ord at forklare betydningen af. Det skyldes bl.a. at ก็ i sig selv ikke har nogen egentlig betydning, samt at brugen af ก็ er mangfoldig og overvejende idiomatisk. Typisk bruges ก็ til at tilføre sætninger en hypotetisk, usikker eller underspillet mening, samt som forbindelsesord mellem to sætninger eller to dele af en sætning. Desuden indgår ก็ i en lang række faste udtryk på thai.

Stavningen af ก็ er helt særegen: en enkeltstående konsonant, ก, modificeret med markøren ไม้ไต่คู้ (máai tài-khúu) – en konstruktion der i princippet slet ikke burde være mulig på thai, men som altså alligevel er det i dette enkeltstående tilfælde. Markøren máai tài-khúu forkorter jo normalt vokallyden, men ikke desto mindre høres udtalen af ก็ ofte med lang vokallyd.

Jeg skal i det følgende opsummere nogle af de hyppigste måder, hvorpå ก็ anvendes, uden at det dog skal opfattes som en udtømmende redegørelse (den fulde forståelse må komme med praktisk øvelse):

ก็ til at udtrykke usikkerhed
Især i talesprog vil ก็ ofte anvendes som indledende ord i en sætning, med det formål at udtrykke usikkerhed om det efterfølgende. Det kan også bløde udsagnet lidt op, så det lyder lidt mere høfligt (mindre abrupt). Typisk vil udtalen være med lang vokallyd (kôr) og langtrukket, nærmest svarende til øhh eller tjaa på dansk.

Eksempler:
A. ร้านอาหารมีโต๊ะกี่ตัว; B: ก็ประมาณสิบตัว
A: ráan-aa-hăan mii tó kìi tua; B: kôr prà-maan sìp tua
A: Hvor mange borde er der i restauranten?; B: Der er vel omkring 10

A: จะมาเมื่อไร; B: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
A: jà maa mûea-rai; B: kôr mâi rúu mŭean-kan
A: Hvornår kommer du? B: Øhh… det ved jeg ikke rigtigt

A: ค่าไฟเท่าไรต่อเดือน; B: ก็น่าจะประมาณ 500 ฿
A: khâa-fai thâo-rai tòr duean; B: kôr nâa jà prà-maan hâa-rórj bàat
A: Hvad er den månedlige elregning?; B: Tjaa, nok omkring 500 baht

ก็ med betydningen så, og så, derpå og derefter
ก็
(kôr; typisk lang vokallyd) eller kombinationen แล้วก็ (láaeo-kôr) bruges ofte som forbindelse mellem to sætninger for at antyde kontinuitet fra det foregående, med betydningen , og så, derpå eller derefter.

Eksempler:
พอพ่อมาถึงเราก็จะไปกินอาหารกัน
phor phôr maa thŭeng rao kôr jà pai kin aa-hăan kan
Så snart far ankommer, (så) tager vi ud og spiser sammen

ฉันไปเทื่ยวเมือง แล้วก็แวะไปหาแม่ที่บ้าน
chán pai thîao mueang láaeo-kôr wáe pai hăa mâae thîi bâan
Jeg gik i byen, og derefter tog jeg hjem og besøgte min mor

ก็ i kombinationen ก็ได้ og ก็ตาม
En anden meget hyppigt forekommende brug af ก็ er i kombinationen ก็ได้ (kôh-dâai; ก็ med kort vokallyd). Bruges kôh-dâai alene som svar på et spørgsmål, har det betydningen det er ok eller ok, det kan vi godt. Desuden bruges kôh-dâai i en række ordforbindelser, svarende til det danske som helst, som oplistet nedenfor:

  • เมื่อไรก็ได้ (mûea-rai-kôh-dâai; når som helst).
  • ที่ไหนก็ได้ (thîi-năi-kôh-dâai; hvor som helst).
  • อะไรก็ได้ (à-rai-kôh-dâai; hvad som helst).
  • อันไหนก็ได้ (an-năi-kôh-dâai; hvilken/hvilket som helst). Her kan klassificeringsordet อัน (an) udskiftes med et hvilket som helst andet klassificeringsord, alt afhængigt af sammenhængen.
  • ใครก็ได้ (khrai-kôh-dâai; hvem som helst). Alternativt kan bruges คนไหนก็ได้ (khon-năi-kôh-dâai), svarende til hvilken som helst person (jvf. อันไหนก็ได้ ovenfor).
  • อย่างไรก็ได้ (yàang-rai-kôh-dâai; på hvilken som helst måde). Typisk vil den i udtalen forkortes til ยังไงก็ได้ (yang-ngai-kôh-dâai).
  • เท่าไรก็ได้ (thâo-rai-kôh-dâai; hvilket som helst beløb eller antal, hvilken som helst mængde).

ก็ได้ kan udskiftes med ก็ตาม (kôh-taam) i ovenstående ordforbindelser, hvorved betydningen skifter til som du vil, som du måtte ønske eller det må du (selv) bestemme.

Eksempler:
A: จะไปกินข้าวกันไหม; B: ก็ได้
A: jà pai kin khâao kan mái, B: kôh-dâai
A: Skal vi tage ud og spise?; B: Ok, det kan vi godt

A: จะไปดูหนังเรื่องไหนกัน; B: ส่วนผมดูเรื่องไหนก็ได้
A: jà pai duu năng rûeang năi kan; B: sùan phŏm duu rûeang-năi-kôh-dâai
A: Hvilken film skal vi tage ud og se sammen?; B: For min skyld kan vi se hvilken som helst film

A: จะไปกินข้าวที่ไหน; B: ที่ไหนก็ตาม
A: jà pai kin khâao thîi năi; B: thîi-năi-kôh-taam
A: Hvor skal gå hen og spise?; B: Det må du bestemme

ก็ i kombinationen ก็ดี
ก็ดี (kôh-dii) betyder det er fint eller det vil være fint.

Eksempel:
ไปพรุ่งนี้ก็ดีนะ
pai phrûng-níi kôh-dii ná
Det vil være fint at tage afsted i morgen

ก็ som bindeord mellem et repeteret udsagnsord eller tillægsord
ก็ (kôh) bruges ofte mellem et repeteret udsagnsord eller tillægsord med betydningen sådan er det bare eller det er der ikke noget at gøre ved.

Eksempler:
อยากทำก็ทำ
yàak tham kôh tham
Hvis du gerne vil gøre det, så gør det da

ร้อนก็ร้อน
rórn kôh rórn
Er det varmt, ja så er det varmt (det er der ikke noget at gøre ved)