Den thailandske alfabetsang – ก เอ๋ย ก ไก่

Ligesom vi på dansk har vores ABC sange, har man på thai også en traditionel alfabetssang, der anvendes i skolernes små klassetrin til at lære børnene det thailandske alfabet. Sangen kan høres i mange forskellige versioner på Youtube (fx her, her og her). I nedenstående tabel har jeg listet sangens tekst med lydskrift og oversættelse.

Thai skrift Lydskrift Oversættelse
กอ เอ๋ย กอ ไก่ kor ŏoei kor kài (ŏoei er et uoversætteligt fyldord) kylling/høns
ขอ ไข่ อยู่ในเล้า khŏr khài yùu nai láo ægget er i hønsehuset
ฃอ ขวด ของเรา khŏr khùat khŏrng rao flasken er vores
คอ ควาย เข้านา khor khwaai khâo naa bøflen går ud i marken
ฅอ คน ขึงขัง khor khon khŭeng khăng den alvorlige person
ฆอ ระฆัง ข้างฝา khor rá-khang khâang făa klokken ved væggen
งอ งู ใจกล้า ngor nguu jai klâa den modige slange
จอ จาน ใช้ดี jor jaan chái dii den nyttige tallerken
ฉอ ฉิ่ง ตีดัง chŏr chìng tii dang der spilles larmende på bækkenet
ชอ ช้าง วิ่งหนี chor cháang wîng nĭi elefanten løber i flugt
ซอ โซ่ ล่ามที sor sôo lâam tii kæden binder fast
ฌอ เฌอ คู่กัน (se note nedenfor) choo chooe khûu kan et par træer
ญอ หญิง โสภา yor yĭng sŏo-phaa den smukke pige
ฎอ ชะฎา สวมพลัน dor chá-daa sŭam phlan kronen påføres i hast
ฏอ ปะฏัก หุนหัน tor pà-tàk hŭn-hăn det hurtige spyd
ฐอ ฐาน เข้ามารอง thŏr thăan khâo maa rorng fundamentet bliver lagt / piedestalen bliver placeret underneden
ฑอ นางมนโฑ หน้าขาว thor naang mon-thoo nâa khăao Nang Monthos hvide ansigt
ฒอ ผู้เฒ่า เดินย่อง thor phûu-thâo dooen yôhng oldingen går langsomt/svækket
ณอ เณร ไม่มอง nor neen mâi morng den unge munk kigger ikke
ดอ เด็ก ต้องนิมนต์ dor dèk tôrng ní-mon barnet skal invitere (munken) ind
ตอ เต่า หลังตุง tor tào lăng tung den pukkelryggede skildpadde
ถอ ถุง แบกขน thŏr thŭng bàaek khŏn posen/sækken til at bære/transportere ting i
ทอ หทาร อดทน thor thá-hăan òt-thon den udholdende soldat
ธอ ธง คนนิยม thor thong khon ní-yom folkets yndlingsflag
นอ หนู ขวักไขว่ nor nŭu khwàk-khwài musen løber rundt omkring
บอ ใบไม้ ทับถม bor bai-máai tháp-thŏm bladene samles i en bunke
ปอ ปลา ตากลม por plaa taa klom den rundøjede fisk
ผอ ผึ้ง ทำรัง phŏr phûeng tham rang bierne bygger en bikube
ฝอ ฝา ทนทาน fŏr făa thon-thaan låget er holdbart
พอ พาน วางตั้ง phor phaan waang tâng bakken er placeret
ฟอ ฟัน สะอาดจัง for fan sà-àat jang tænderne er meget rene
ภอ สำเภา กางใบ phor săm-phao kaang bai sejlene sættes på båden
มอ ม้า คึกคัก mor máa khúek-khák den livlige hest
ยอ ยักษ์ เขี้ยวใหญ่ yor yák khîao yài kæmpen med de store hugtænder
รอ เรือ พายไป ror ruea phaai pai båden padles forbi
ลอ ลิง ไต่ราว lor ling tài raao aben kravler på gelænderet
วอ แหวน ลงยา wor wăaen long yaa ringen er lakeret
ศอ ศาลา เงียบเหงา sŏr săa-laa ngîap ngăo der er stille og ensomt på pavillonen
ษอ ฤา ษี หนวด ยาว sŏr ruue-sĭi nùat yaao eneboeren med langt skæg
สอ เสือดาว คะนอง sŏr sŭea-daao khá-noong den fyrige leopard
หอ หีบ ใส่ผ้า hŏr hìip sài phâa kisten til at opbevare tøj i
ฬอ จุฬา ท่าผยอง lor jù-laa thâa phà-yŏrng dragen med næsen i sky
ออ อ่าง เนืองนอง or àang nueang-norng bassinet der flyder over
ฮอ นกฮูก ตาโต hor nók-hûuk taa too uglen med de store øjne

Note: konsonanten ฌอ เฌอ (chor chooe) høres ofte udtalt ฌอ กะเฌอ (chor kà-chooe) i stedet, selvom dette i princippet er forkert, jvf. denne Wikipedia artikel. I artiklen står der således: บางคนเรียก “ฌ กะเฌอ” ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะคำว่า “กะเชอ” นั้นสะกดด้วย ช ช้าง หมายถึง ภาชนะสานแบบหนึ่ง ดังที่ใช้ว่า “กระเชอก้นรั่ว” ส่วน “เฌอ” ที่ใช้ ฌ เฌอ แปลว่า ต้นไม้ เป็นคำมาจากภาษาเขมร (oversættelse: nogen kalder den for ฌอ กะเฌอ, hvilket ikke er korrekt, fordi ordet กะเชอ, der staves med konsonaten ช ช้าง, betyder en slags beholder. Dette ord bruges i frasen กระเชอก้นรั่ว [en lækkende beholder]. Ordet เฌอ, der bruges i ฌ เฌอ, betyder et træ og er et ord, der kommer fra khmer).