Det thailandske skriftsprog

Er man oprigtigt interesseret i at lære at tale thai, kommer man ikke uden om før eller siden at skulle lære det thailandske skriftsprog. Og selvom det thailandske skriftsprog nok må siges at være en anelse mere kompliceret opbygget end vores eget, er det ikke en uoverkommelig opgave. Den øgede kompleksitet kan måske virke en smule skræmmende i starten, men når man først har forstået systemet bliver det en stor hjælp til indlæringen af sproget. Det thailandske skriftsprog er udviklet specifikt med henblik på at skrive det thailandske sprog, og i modsætning til vores eget skriftsprog er det thailandske skriftsprog meget systematisk opbygget, således at skriften entydigt definerer udtalen. Ved man hvordan et ord staves på thai, kan man (med ganske få undtagelser) udlede nøjagtigt hvordan ordet skal udtales, både hvad angår lyd, vokallængde og tone. Dette er selvsagt en kæmpe fordel, når man skal lære nye ord.

Thai skrives horisontalt fra venstre mod højre, og ligesom vores eget latinske alfabet er det thailandske alfabet fonetisk, dvs. hvert bogstav definerer en lyd, i modsætning til fx det kinesiske skriftsprog og det japanske kanji, hvor hvert tegn i stedet definerer et helt ord. Sætninger skrives “ud i et”, dvs. der skrives ikke mellemrum mellem ord. I stedet benyttes mellemrum til at indikere afslutningen på en sætning eller til pausering, lidt ligesom vores punktum/komma. De manglende mellemrum mellem ordene kan måske virke lidt forvirrende i starten, men efterhånden lærer man at gennemskue, hvor ordene starter og slutter. Dette skyldes bl.a., at visse skrifttegn (ไ, ใ, เ, แ og โ) altid står først i en stavelse, mens andre (า, ำ og ะ) altid markerer afslutningen på en stavelse (med ganske få særlige undtagelser).

Det thailandske alfabet består af 44 konsonanter. To af disse er dog officielt erklæret gammeldags og benyttes ikke længere (årsagen til dette kan læses her). Derudover er der 4 skrifttegn, der er kombinerede konsonanter/vokaler, men igen er to af disse officielt erklæret gammeldags og ude af brug. Samlet set er det altså 44 konsonanttegn, man skal lære. Flere af disse tegn står dog for den samme lyd, således at der i alt defineres 21 forskellige konsonantlyde i alfabetet, inklusiv en stum konsonant. 8 af konsonanterne anvendes kun i ord, der har pali/sanskrit oprindelse.

For at hjælpe skolebørnene med nemmere at lære at huske konsonanterne, er de alle navngivet. Den første del af hver konsonants navn er konsonantlyden selv efterfulgt af endelsen อ (“-or” eller “-ŏr”), og den anden del af navnet er et huskeord, hvori konsonanten indgår (fx กอ ไก่ = kor kài, hvor ไก่ = kài betyder kylling).

Konsonanter:

Skrifttegn Navn (thai skrift) Navn (lydskrift) Betydning af navn
กอ ไก่ kor kài kylling, høns
ขอ ไข่ khŏr khài æg
ฃ (ikke længere i brug) ขอ ขวด khŏr khùat flaske
คอ ควาย khor khwaai bøffel
ฅ (ikke længere i brug) คอ คน khor khon person
คอ ระฆัง khor rá-khang klokke
งอ งู ngor nguu slange
จอ จาน jor jaan tallerken
ฉอ ฉิ่ง chŏr chìng lille bækkeninstrument
ชอ ช้าง chor cháang elefant
ซอ โซ่ sor sôo kæde
ฌอ เฌอ chor chooe en slags træ
ญอ หญิง yor yĭng kvinde
ฎอ ชะฎา dor chá-daa en slags krone / hovedbeklædning
ฏอ ปะฏัก tor pà-tàk en slags spyd
ฐอ ฐาน thŏr thăan base, fundament, piedestal
ฑอ (นาง)มณโฑ thor (naang) mon-thoo Nang Montho (navn på sagndronning)
ฒอ ผู้เฒ่า thor phûu-thâo olding
ณอ เณร nor neen ung munk
ดอ เด็ก dor dèk barn
ต่อ เต่อ tor tào skildpadde
ถอ ถุง thor thŭng pose/sæk
ทอ ทหาร thor thá-hăan soldat
ธอ ธง thor thong flag
นอ หนู nor nŭu mus/rotte
บอ ใบไม้ bor bai-máai blad
ปอ ปลา por plaa fisk
ผอ ผึ้ง phŏr phûeng bi
ฝอ ฝา fŏr făa låg
พอ พาน phor phaan bakke (til at bære ting ind på)
ฟอ ฟัน for fan tand
ภอ สำเภา phor săm-phao en slags båd
มอ ม้า mor máa hest
ยอ ยักษ์ yor yák en kæmpe
รอ เรือ ror ruea båd
ตัว ฤ tua rúe
ฤๅ ตัว ฤๅ tua ruue
ลอ ลิง lor ling abe
ฦ (ikke længere i brug) ตัว ฦ tua lúe
ฦๅ (ikke længere i brug) ตัว ฦๅ tua lúue
วอ แหวน wor wăaen fingerring
ศอ ศาลา sŏr săa-laa pavillon
ษอ ฤๅษี sŏr ruue-sĭi eneboer
สอ เสือ sŏr sŭea tiger
หอ หีบ hŏr hìip kiste
ฬอ จุฬา lor jù-laa en slags drage
ออ อ่าง or àang bassin
ฮอ นกฮูก hor nók-hûuk ugle

Det thailandske alfabet har ingen egentlige vokaler, i hvert fald ikke på samme måde som i det latinske skriftsprog. Vokallyde defineres i stedet ved en form for tegnsætning, der modificerer konsonanterne og dirigerer dem til en given vokallyd. Til dette formål har det thailandske skriftsprog 15 specielle vokaltegn, der bruges specifikt til at definere vokallyde. Derudover varetager tre af konsonanterne (ย, ว og อ) en sekundær funktion som vokaltegn. En given vokallyd kan bestå af alt fra 0 til 4 af disse vokaltegn, der placeres enten foran, bagefter, ovenover eller nedenunder den konsonant de modificerer. Vokaltegnene kan aldrig stå alene uden at være tilknyttet en konsonant, og uanset hvor de er placeret i forhold til den konsonant de modificerer, udtales de altid efter konsonantlyden. Hvordan kan man så starte en stavelse med en vokallyd? Det kan man, fordi alfabetet, som nævnt ovenfor, også indeholder en stum konsonant, อ. De 18 vokaltegn danner, i forskellige fast definerede kombinationer, i alt 42 vokallyde (officielt kun 32, da 10 af de sammensatte vokallyde ikke officielt medregnes). Dette store antal skyldes, at der skelnes mellem korte og lange vokallyde, samt mellem simple og sammensatte vokallyde (af egentlige simple vokallyde har thai kun 9, hver i en kort og en lang udgave). Nedenstående tabeller lister de vokaltegnskombinationer, der er mulige på thai.

Simple vokallyde (eksemplificeret ved modifikation af den stumme konsonant, อ):

Skrifttegn Navn (thai skrift) Navn (lydskrift)
อะ (ændrer form til อั- når der er en slutkonsonant) สระ อะ sà-rà à
อา สระ อา sà-rà aa
อิ สระ อิ sà-rà ì
อี สระ อี sà-rà ii
อึ สระ อึ sà-rà ùe
อือ (ændrer form til อื- når der er en slutkonsonant) สระ อือ sà-rà uue
อุ สระ อุ sà-rà ù
อู สระ อู sà-rà uu
เอะ (ændrer form til เอ็- når der er en slutkonsonant) สระ เอะ sà-rà è
เอ สระ เอ sà-rà ee
แอะ (ændrer form til แอ็- når der er en slutkonsonant) สระ แอะ sà-rà àe
แอ สระ แอ sà-rà aae
โอะ (begge vokaltegn udelades når der er en slutkonsonant) สระ โอะ sà-rà ò
โอ สระ โอ sà-rà oo
เออะ สระ เออะ sà-rà òe
เออ (skifter form til เอิ- når der er en slutkonsonant) สระ เออ sà-rà ooe
เอาะ สระ เอาะ sà-rà òh
ออ สระ ออ sà-rà or

Sammensatte vokallyde (eksemplificeret ved modifikation af den stumme konsonant, อ):

Skrifttegn Navn (thai skrift) Navn (lydskrift)
อัวะ สระ อัวะ sà-rà ua
อัว (ændrer form til อว- når der er en slutkonsonant) สระ อัว sà-rà ua
เอียะ สระ เอียะ sà-rà ia
เอีย สระ เอีย sà-rà ia
เอือะ สระ เอือะ sà-rà uea
เอือ สระ เอือ sà-rà uea
อุย สระ อุย sà-rà ui
เอย สระ เอย sà-rà oei
อัย สระ อัย sà-rà ai
ไอ สระ ไอ sà-rà ai
ใอ สระ ใอ sà-rà ai
อาย สระ อาย sà-rà aai
ออย สระ ออย sà-rà ohj/orj (anvendes både for den lange og for den korte vokallyd)
โอย สระ โอย sà-rà ooi
อวย สระ อวย sà-rà uai
เอือย สระ เอือย sà-rà ueai
อิว สระ อิว sà-rà iu
เอา สระ เอา sà-rà ao
อาว สระ อาว sà-rà aao
เอ็ว สระ เอ็ว sà-rà eo
เอว สระ เอว sà-rà eeo
แอ็ว สระ แอ็ว sà-rà aeo
แอว สระ แอว sà-rà aaeo
เอียว สระ เอียว sà-rà iao
อำ สระ อำ sà-rà am


Udover de ovennævnte konsonanter og vokaltegn, har det thailandske skriftsprog 8 specialtegn. 4 af disse er tonemarkører, der bruges til at dirigere en stavelses tone i en bestemt retning. Ét skrifttegn bruges til at angive, at en konsonant er stum, et andet til at angive, at en stavelses vokallyd skal udtales kort, et tredje til at angive, at et ord eller en sætning skal gentages, og et fjerde til at angive, at et ord eller en sætning er forkortet. Sidstenævnte er især praktisk, når man skal skrive det thailandske navn for landets hovedstad, Bangkok (กรุงเทพ ฯ, krung-thêep), da dette i dets fulde ordlyd består af 137 skrifttegn.

Specialtegn (eksemplificeret ved modifikation af den stumme konsonant, อ):

Specialtegn Navn (thai skrift) Navn (lydskrift) Funktion
อ่ ไม้เอก máai èek tonemarkør
อ้ ไม้โท máai thoo tonemarkør
อ๊ ไม้ตรี máai trii tonemarkør
อ๋ ไม้จัตวา máai jàt-tà-waa tonemarkør
อ์ การันต์ eller ไม้ทัณฑฆาต* kaa-ran eller máai than-thá-khâat markerer stum konsonant
อ็ ไม้ไต่คู้ máai tài-khúu markerer at vokallyden er kort
ไม้ยมก máai yá-mók markerer at et ord eller en sætning skal gentages
ไปยาลน้อย pai-yaan-nórj markerer at et ord eller en sætning er forkortet (ofte anvendt som “ฯลฯ” med betydningen “osv.”)

*Man vil som oftest høre forstummermarkøren ์ omtalt som การันต์ (kaa-ran). Men for at være helt korrekt betegner การันต์ faktisk kombinationen af markør og konsonant. Selve markøren hedder formelt ไม้ทัณฑฆาต (máai than-thá-khâat).

Endelig har det thailandske skriftsprog specielle tegn for tallene 0-9, selvom man nutildags hovedsageligt benytter sig af vores egne arabiske taltegn. Man kan dog stadig støde på de traditionelle thailandske taltegn, især i religiøse eller ceremonielle sammenhænge samt på officielle dokumenter, så de er værd at lære.

Tal:

Tal (thai skrift) Tal (arabisk)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9