Lydskriftssystem anvendt i denne blog

Lydskrift betegner det at skrive det thailandske sprog med latinske bogstaver (dvs. vores eget alfabet). Som begynder er lydskrift en nødvendighed for indlæring, omend det på længere sigt vil være en klar fordel også at lære sig det thailandske alfabet.

Fra officielt hold benytter man sig i Thailand af det såkaldte Royal Thai General System of Transcription (RTGS). Dette system er udemærket til daglig brug, men det har en række kritiske mangler, der gør det uegnet til undervisnings- og indlæringsbrug. Disse mangler er:

(1) der anvendes ingen tone angivelser,
(2) der skelnes ikke mellem korte og lange vokallyde,
(3) lydskriften er ikke entydig, idet visse distinkte konsonant- og vokallyde repræsenteres af samme latinske bogstaver (konsonantlydene ช/ฉ/ฌ og จ repræsenteres alle af “ch”, mens vokallydene โอ/โอะ og ออ/เอาะ alle repræsenteres af “o”, til trods for at der er markante forskelle i udtale).

De to første punkter kan måske for den ikke-kyndige synes ubetydelige. Men netop disse to egenskaber ved det thailandske sprog, nemlig tonaliteten og den klare skelnen mellem korte og lange vokallyde, er helt fundamentale og altafgørende. Man vil således aldrig lære at tale “pænt” thai uden at have en klar forståelse af netop disse to egenskaber.

Til undervisningbrug er der udviklet en lang række lydskriftssystemer (se fx denne oversigt), der i modsætning til RTGS inkorporerer toneangivelser, skelnen mellem korte og lange vokaler, samt lydmæssig entydighed. Benjawan Poomsan Becker, forfatter til en lang række lærebøger i thai rettet mod udlændinge, har udviklet det system, jeg selv benyttede mig af i starten. Dette system er glimrende til undervisningsbrug, men gør brug af en række særlige tegn, der ikke er umiddelbart tilgængelige på et normalt computertastatur, og som måske for nogen kan være svære at gennemskue (vokallydene แอะ, เออะ, เอาะ og อึ angives således med tegnene ε, ə, ɔ og u). Jeg har derfor fravalgt brugen af disse tegn på denne hjemmeside.

I stedet har jeg valgt at anvende følgende lydskriftssystem, der er en lettere modificeret udgave af RTGS, med inkorporation af egenskaber, der tilfører systemet toneangivelser, skelnen mellem korte og lange vokaler, og lydmæssig entydighed:

Konsonanter:

Bogstav(er) på thai Lydskrift anvendt her
RTGS ækvivalent Udtale
k k g som i godt
ข ฃ ค ฅ ฆ kh kh k som i kat
ng ng ng som i syng
j ch J som i John
ฉ ช ฌ ch ch ch som i chat
ซ ศ ษ ส s s s som i sol
ญ ย y y j som i jord
ฎ ด d d d som i dom
ฏ ต t t t som i stop
ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ th th t som i top
ณ น n n n som i nød
b b b som i bord
p p p som i sport
ผ พ ภ ph ph p som i port
ฝ ฟ f f f som i fin
m m m som i mor
r r ingen dansk ækvivalent, men som et “rullende” skotsk r (i fx right)
ล ฬ l l l som i land
w w ingen dansk ækvivalent, men som w i engelske woman
ห ฮ h h h som i hat (ห er i visse tilfælde stum)
stum konsonant

Simple vokaler:

Vokaltegn på thai Lydskrift anvendt her
RTGS ækvivalent Udtale
อะ a a a som i aks
อา aa a som a men længere
อิ i i i som i ild
อี ii i som i men længere
อึ ue ue ingen dansk ækvivalent, men minder om en mellemting mellem dansk y/u/ø udtalt smilende
อื uue ue som ue men længere
อุ u u u som i uld
อู uu u som u men længere
เอะ e e æ som i ælt
เอ ee e som e men længere
แอะ ae ae a som i alt
แอ aae ae som ae men længere
โอะ o o å som i å
โอ oo o som o men længere
เอาะ oh o o som i godt
ออ or o som oh men længere
เออะ oe oe ø som i rødt
เออ ooe oe som oe men længere
อำ am am am som i kam

Sammensatte vokaler (note: da de korte versioner af ia, uea og ua kun forekommer yderst sjældent på thai, har jeg her valgt at bevare RTGS’s manglende distinktion mellem de korte og de lange lyde):

Vokaltegn på thai Lydskrift anvendt her
RTGS ækvivalent Udtale
เอียะ ia ia sammensætning af i og a
เอีย ia ia sammensætning af ii og a
เอือะ uea uea sammensætning af ue og a
เอือ uea uea sammensætning af uue og a
อัวะ ua ua sammensætning af u og a
อัว ua ua sammensætning af uu og a
ใอ/ไอ ai ai sammensætning af a og i
อาย aai ai sammensætning af aa og i
อิว iu io sammensætning af i og u
อุย ui ui sammensætning af u og i
เอย oei oei sammensætning af ooe og i
โอย ooi oi sammensætning af oo og i
ออย ohj/orj oi sammensætning af oh/or og i (hhv. kort og lang lyd)
อวย uai uai sammensætning af ua og i
เอือย ueai ueai sammensætning af uea og i
เอา ao ao sammensætning af a og o
อาว aao ao sammensætning af aa og o
เอียว iao iao sammensætning af ia og o
เอ็ว eo eo sammensætning af e og o
เอว eeo eo sammensætning af ee og o
แอ็ว aeo aeo sammensætning af ae og o
แอว aaeo aeo sammensætning af aae og o

Toneangivelser (for lange og sammensatte vokaler placeres markeringen over den første vokal):

Tone (se lektion om toner) Markering
Mellem a e i o u (ingen markering)
Lav à è ì ò ù (accent grave)
Faldende â ê î ô û (accent circumflex)
Høj á é í ó ú (accent acute)
Stigende ă ĕ ĭ ŏ ŭ (accent breve)

I lydskriften adskilles forskellige stavelser i et ord med en bindestreg, mens forskellige ord adskilles med et mellemrum.

Eksempler:

Thai skrift Lydskrift Oversættelse
ปลา plaa fisk
เรือ ruea båd
แมว maaeo kat
เร็ว reo hurtig
บ้าน bâan hus/hjem
รถ rót køretøj
น้อย nórj lille / lidt
นิดหน่อย nít-nòhj lidt / en smule
กุญแจ kun-jaae nøgle
หัวหอม hŭa-hŏrm løg
เครื่องบิน khrûeang-bin flyvemaskine
ขนมปังปิ้ง khà-nŏm-pang-pîng ristet brød
มะเขือเทศ má-khŭea-thêet tomat
ห้องน้ำอยู่ไหน hôhng-náam yùu năi hvor er badeværelset?
หมาตัวดำน่ารัก măa tua dam nâa-rák den sorte hund er sød