Thailandske skrifttyper

På samme måde som vi for det latinske alfabet har mange forskellige skrifttyper på computeren, har man også for det thailandske skriftsprog flere fonte at vælge imellem. Tilsvarende de latinske Times New Roman og Helvetica skrifttyper, der henholdvis er traditionel og moderne af udseende, har man også på thai to hovedtyper af fonte, der er henholdvis traditionel og moderne/simplificeret. Almindelig tekst i bøger, aviser, samt undertekster på film/tv, vil typisk være skrevet med en traditionelt udseende font, mens overskrifter, slogans, reklametekster og lignende ofte anvender den mere moderne/simplificerede fonttype. Den klassiske skrifttype kan dateres tilbage til ca. 1680 under Kong Narai (Rama III).

Nedenfor er vist en direkte sammenligning af to typer af fonte af henholdvis den traditionelle type (til venstre) og den mere moderne type (til højre). Som det tydeligt ses, er de på mange måder ret forskellige. Den vigtigste at lære at læse/skrive er den traditionelle type, men det kan også anbefales at gøre sig bekendt med den mere moderne type, da man ofte støder på den. Læg mærke til, at de fleste af de traditionelle skrifttegn indeholder en eller flere små cirkler (for konsonanternes vedkommende med to undtagelser, ก og ธ). Disse cirkler angiver det sted man starter, når man skriver tegnet. Som det ses, er en af de ting, der er forenklet bort i den moderne skrifttype, netop disse små cirkler.

Udover de to hovedtyper af fonte vil man også af og til støde på diverse andre skrifttyper, hvoraf 62 forskellige eksempler herpå kan ses på thai-language.com. To hyppigt anvendte skrifttyper, som man ofte ser på skilte eller i religiøse sammenhænge, er เขียนตัวสิลปะ (khĭan-tua-sĭn-lá-pà; kunstnerisk skrift) og เขียนเล่นหาง (khĭan-lên-hăang; leg-med-hale-skrift), sidstnævnte kendetegnet ved tegnenes lange “haler”.

En glimrende artikel på engelsk (for de der måtte interessere sig for de små detaljer) om forskellene på de forskellige thailandske skrifttyper og om hvordan man lærer at skelne tegnene fra hinanden, kan læses her.