Tidsangivelser

Man har på thai to måder at angive tid på: et officielt system, samt et system der bruges i daglig tale. Det officielle system anvendes hovedsageligt i formelle sammenhænge, som fx på invitationer, i officielle dokumenter og på TV.

Det officielle system
I det officielle system deles uret op i 24 timer, som vi kender det fra dansk, fx kl. 5, kl. 14.30, kl. 23.45, osv.

Timer angives med นาฬีกา (naa-lí-kaa; klokke, ur) og minutter med นาที (naa-thii; minut).

Formatet er:
x นาฬีกา (y นาที)
x naa-lí-kaa (y naa-thii)
hvor x er antal timer og y er antal minutter.

Eksempler:

09.00
เก้านาฬีกา
kâao naa-lí-kaa

23.00
ยี่สิบสามนาฬีกา
yîi-sìp-săam naa-lí-kaa

05.16
ห้านาฬีกาสิบหกนาที
hâa naa-lí-kaa sìp-hòk naa-thii

14.55
สิบสี่นาฬีกาห้าสิบห้านาที
sìp-sìi naa-lí-kaa hâa-sìp-hâa naa-thii

Tidssystem anvendt i daglig tale
Det system, der bruges til tidsangivelse i daglig tale, er ret forskelligt fra det vi bruger på dansk. I stedet for at uret er delt op i 2 gange 12 timer, er uret på thai delt op i 4 gange 6 timer. Så når en thai siger “hâa moong cháao” (direkte oversat “klokken 5 morgen”) svarer det faktisk til klokken 11 om formiddagen. Ordet cháao (morgen) henviser nemlig til det ur, der går fra kl. 06-12. Systemet kompliceres yderligere af, at nogle timeslag har mere end et navn, som man er nødt til at lære udenad, da disse navne bruges i flæng.

Følgende ord anvendes i forbindelse med tidsangivelser i daglig tale (se også eksempler nedenfor):

ตี (tii; at slå). Anvendes om timerne fra 01-05.
โมง (moong; tid/klokke). Anvendes om timerne 06-11 samt 13-23.
เช้า (cháao; morgen). Anvendes om timerne 06-11.
เที่ยงวัน (thîang-wan; middag). Ordet วัน (wan), der betyder dag, udelades ofte.
บ่าย (bàai; eftermiddag). Anvendes om timerne 13-16.
เย็น (yen; aften). Anvendes om timerne 17-18.
ทุ่ม (thûm; at kaste ned). Anvendes om timerne 19-24.
เที่ยงคืน (thîang-khuuen; midnat). Ordet คืน (khuuen) betyder nat.
นาที (naa-thii; minut).
อีก (ìik; mere, yderligere, endnu). Bruges til at angive minutter inden et timetal (svarende til det danske “i” i tidsangivelsen “10 minutter i 8″).
จะ (jà; et ord der indikerer fremtid). Bruges sammen med อีก til at angive minutter inden et timetal.
ครึ่ง (khrûeng; halv). Bruges om halve timer.

Følgende tabel lister de hele timetal (ord i parentes udelades ofte i daglig tale):

Time Thai skrift Lydskrift
01 ตีหนึ่ง tii-nùeng
02 ตีสอง tii-sŏrng
03 ตีสาม tii-săam
04 ตีสี่ tii-sìi
05 ตีห้า tii-hâa
06 หกโมงเช้า hòk-moong-cháao
07 เจ็ดโมงเช้า eller หนึ่งโมงเช้า jèt-moong-cháao eller nùeng-moong-cháao
08 แปดโมงเช้า eller สองโมงเช้า pàaet-moong-cháao eller sŏrng-moong-cháao
09 เก้าโมงเช้า eller สามโมงเช้า kâao-moong-cháao eller săam-moong-cháao
10 สิบโมงเช้า eller สี่โมงเช้า sìp-moong-cháao eller sìi-moong-cháao
11 สิบเอ็ดโมงเช้า eller ห้าโมงเช้า sìp-èt-moong-cháao eller hâa-moong-cháao
12 middag เที่ยง(วัน) thîang(-wan)
13 บ่ายโมง eller บ่ายหนึ่ง bàai-moong eller bàai-nùeng
14 บ่ายสอง(โมง) bàai-sŏrng(-moong)
15 บ่ายสาม(โมง) bàai-săam(-moong)
16 บ่ายสี่(โมง) eller สี่โมง(เย็น) bàai-sìi(-moong) eller sìi-moong(-yen)
17 ห้าโมง(เย็น) hâa-moong(-yen)
18 หกโมง(เย็น) hòk-moong(-yen)
19 ทุ่มหนึ่ง eller หนึ่งทุ่ม thûm-nùeng eller nùeng-thûm
20 สองทุ่ม sŏrng-thûm
21 สามทุ่ม săam-thûm
22 สี่ทุ่ม sìi-thûm
23 ห้าทุ่ม hâa-thûm
24 midnat เที่ยงคืน eller หกทุ่ม thîang-khuuen eller hòk-thûm

For minutter over et timetal er formatet:
(timetal fra tabellen) y นาที
(timetal fra tabellen) y naa-thii
hvor y er antal minutter.

For minutter i et timetal er formatet:
อีก y นาทีจะ (timetal fra tabellen)
ìik y naa-thii jà (timetal fra tabellen)
hvor y er antal minutter.

Eksempler:
Halv tre om eftermiddagen
บ่ายสองครึ่ง
bàai-sŏrng-khrûeng

Kvart over ti om formiddagen
สิบโมงเช้าสิบห้านาที eller สี่โมงเช้าสิบห้านาที
sìp-moong-cháao sìp-hâa naa-thii eller sìi-moong-cháao sìp-hâa naa-thii

25 minutter i 4 om natten
อีกยี่สิบห้านาทีจะตีสี่
ìik yîi-sìp-hâa naa-thii jà tii-sìi

Et minut i 8 om aftenen
อีกหนึ่งนาทีจะสองทุ่ม
ìik nùeng naa-thii jà sŏrng-thûm