Udtale af thai

De fleste af lydene, der anvendes på thai, har vi også på dansk. To af lydene, en konsonantlyd (r) og en vokallyd (ue), er dog helt fremmede for det danske sprog. Derudover forekommer tre af konsonantlydene (ng, p og t) på måder, som vi ikke er vant til på dansk, nemlig som begyndende konsonantlyd i ord og stavelser.

De ni vokallyde, der anvendes på thai, er a, ae, e, i, o, oe, oh, u og ue. Kun en af disse har vi ikke en klar ækvivalent af på dansk, nemlig ue lyden. Lyden minder lidt om en mellemting mellem de danske y-, u- og ø-lyde, men for at få den helt rigtige lyd, hjælper det at udtale lyden “smilende”. Denne YouTube video giver lydeksempler på de thailandske vokaler: https://www.youtube.com/watch?v=shQWMNlkLQQ. ue lyden kan høres 12 sekunder inde i videoen.

Af de 20 konsonantlyde, der skelnes mellem på thai (se oversigten her), udtales nogle af dem som på dansk (s, d, n, b, f, m, l og h), mens resten kræver lidt yderligere forklaring (lyt også til denne YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=t_REY-8sVJs):

k er som det danske g i godt (0:01 i YouTube videoen) og altså ikke som et typisk dansk k.

kh udtales som det danske k i kat (0:05 i YouTube videoen).

ng udtales som på dansk (0:13 i YouTube videoen), men kan på thai også bruges som startlyd i en stavelse.

j udtales som det engelske j i John (0:16 i YouTube videoen).

ch udtales som det engelske ch i chat (0:22 i YouTube videoen).

y udtales som det danske j i jord (1:31 i YouTube videoen).

Skelnen mellem t og th er vigtig at forstå. th er som det danske t i top (0:59 i YouTube videoen) og altså ikke som de engelske th-lyde i fx there og thought. t er derimod en blødere lyd end th, som det danske t i stop (0:53 i YouTube videoen). I modsætning til på dansk kan denne lyd på thai også bruges som startlyd i en stavelse.

På tilsvarende vis skelner man på thai også mellem p og ph. ph er som det danske p i port (1:19 i YouTube videoen) og altså ikke som den engelske ph-lyd i fx phone. p er derimod en blødere lyd end ph, som det danske p i sport (1:10 i YouTube videoen). I modsætning til på dansk kan denne lyd på thai også bruges som startlyd i en stavelse.

En mere dybdegående forklaring på forskellene mellem de tre d/t/th lyde samt de tre b/p/ph lyde har jeg henlagt til en separat lektion.

r er den eneste konsonantlyd på thai, der ikke har nogen ækvivalent lyd på dansk. Det er vigtigt at forstå, at lyden ikke skal udtales hårdt (bagest i munden) som et typisk dansk/tysk/hollandsk r, men snarere “rullende” (forrest i munden) som et skotsk r (1:33 i YouTube videoen). Mange thai’er vil udtale lyden mere som et l, især hvis de kommer fra det nordøstlige Thailand, hvor hovedparten af befolkningen har den laotiske dialekt isan (udtales ii-săan) som deres modersmål (r-lyden eksisterer nemlig ikke på laotisk). Når r-lyden er sekundær konsonantlyd i en dobbeltkonsonant (fx pr-, kr-, tr-, osv.) vil den ofte i daglig tale udelades, som fx i det mandlige høflighedsord ครับ (khráp), som man typisk vil høre udtalt “kháp” i stedet.

w udtales som det engelske w i woman (1:39 i YouTube videoen) og altså ikke som et dansk v (denne lyd eksisterer ikke på thai).