Tal

Nedenstående tabel lister tallene fra 1-19 samt 10’erne fra 20-90. I modsætning til på dansk har tallene 11-19 ikke særlige navne. Fx er 12 = สิบสอง (sìp-sŏrng), hvilket direkte oversat betyder ti-to, og så fremdeles. En vigtig ting at bemærke er dog, at tallet 1, der normalt hedder หนึ่ง (nùeng), skifter navn til เอ็ด (èt) når det er afsluttende tal i et talord (se eksempler nedenfor). Fx er 11 = สิบเอ็ด (sìp-èt), 101 = หนึ่งร้อยเอ็ด (nùeng-rórj-èt), osv. En anden vigtig ting at bemærke er, at tallet 20 adskiller sig fra de andre 10’ere ved at have et særligt navn, nemlig ยี่สิบ (yîi-sìp). Resten af 10’erne dannes ganske enkelt ved at kombinere tallene fra 1-9 med tallet for 10. Fx er 30 = สามสิบ (săam-sìp), hvilket direkte oversat betyder tre-ti, og så fremdeles.

Tal Thai skrift
Lydskrift
0 ศูนย์ sŭun
1 หนึ่ง eller เอ็ด nùeng eller èt
2 สอง sŏrng
3 สาม săam
4 สี่ sìi
5 ห้า hâa
6 หก hòk
7 เจ็ด jèt
8 แปด pàaet
9 เก้า (NB! irregulær stavning) kâao
10 สิบ sìp
11 สิบเอ็ด sìp-èt
12 สิบสอง sìp-sŏrng
13 สิบสาม sìp-săam
14 สิบสี่เจ็ด sìp-sìi
15 สิบห้าแปด sìp-hâa
16 สิบหก sìp-hòk
17 สิบเจ็ด sìp-jèt
18 สิบแปด sìp-pàaet
19 สิบเก้า sìp-kâao
20 ยี่สิบ yîi-sìp
30 สามสิบ săam-sìp
40 สี่สิบ sìi-sìp
50 ห้าสิบ hâa-sìp
60 หกสิบ hòk-sìp
70 เจ็ดสิบ jèt-sìp
80 แปดสิบ pàaet-sìp
90 เก้าสิบ kâao-sìp

Nedenestående tabel lister hovedtallene mellem 100 og 1.000.000. Igen er systemet relativt simpelt. Højere tal dannes ganske enkelt ved at kombinere navnene på de enkelte cifre i samme rækkefølge, som de forekommer i tallet. Systemet afviger dog fra det danske ved, at der på thai er særlige navne for tallene 10.000 og 100.000. Man kan således ikke sige disse tal bare ved at kombinere tallet for 10 eller 100 med tallet for 1.000, som vi jo gør på dansk (fx 10.000 = titusind). Man er nødt til at bruge de særlige navne for henholdsvis 10.000 og 100.000, ellers vil det blive misforstået. Desuden afviger thai fra dansk ved ikke at have særlige navne for tallene over en million (i hvert fald ikke i daglig tale). En milliard er således หนึ่งพันล้าน (nùeng-pan-láan), hvilket direkte oversat betyder et tusind millioner.

Tal Thai skrift
Lydskrift
100 ร้อย eller หนึ่งร้อย rórj eller nùeng-rórj
1.000 พัน eller หนึ่งพัน pan eller nùeng-pan
10.000 หมื่น eller หนึ่งหมื่น mùuen eller nùeng-mùuen
100.000 แสน eller หนึ่งแสน săaen eller nùeng-săaen
1.000.000 ล้าน eller หนึ่งล้าน láan eller nùeng-láan
10.000.000 สิบล้าน sìp-láan
100.000.000 ร้อยล้าน eller หนึ่งร้อยล้าน rórj-láan eller nùeng-rórj-láan
1.000.000.000 พันล้าน eller หนึ่งพันล้าน pan-láan eller nùeng-pan-láan

Negative tal danner man ved sætte ordet ลบ (lóp), der betyder minus, foran tallet.

Kommatal danner man ved brug af ordet จุด (jùt), der betyder punktum/punkt/prik (se note under tabellen nedenfor).

Brøker danner man ved hjælp af ordet ส่วน (sùan), der betyder del/andel/part. Undtaget er dog 1/2 (en halv), der hedder ครึ่ง (khrûeng).

Eksempler:

Tal Thai skrift
Lydskrift
17 สิบเจ็ด sìp-jèt
26 ยี่สิบหก yîi-sìp-hòk
-51 ลบห้าสิบเอ็ด lóp-hâa-sìp-èt
78 เจ็ดสิบแปด jèt-sìp-pàaet
193 หนึ่งร้อยเก้าสิบสาม nùeng-rórj-kâao-sìp-săam
777 เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด jèt-rórj-jèt-sìp-jèt
1.298 หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปด nùeng-pan-sŏrng-rórj-kâao-sìp-pàaet
-9.999 ลบเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า lóp-kâao-pan-kâao-rórj-kâao-sìp-kâao
45.972 สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง sìi-mùuen-hâa-pan-kâao-rórj-jèt-sìp-sŏrng
723.840 เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบ jèt-săaen-sŏrng-mùuen-săam-pan-pàaet-rórj-sìi-sìp
2.305.078 สองล้านสามแสนสี่ห้าพันเจ็ดสิบแปด sŏrng-láan-săam-săaen-hâa-pan-jèt-sìp-pàaet
198.765.432 หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสอง nùeng-rórj-kâao-sìp-pàaet-láan-jèt-săaen-hòk-mùuen-hâa-pan-sìi-rórj-săam-sìp-sŏrng
1.111.111.111 หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด nùeng-pan-nùeng-rórj-sìp-èt-láan-nùeng-săaen-nùeng-mùuen-nùeng-pan-nùeng-rórj-sìp-èt
19,1 สิบเก้าจุดหนึ่ง sìp-kâao-jùt-nùeng
1/3 หนึ่งส่วนสาม nùeng-sùan-săam
7/31 เจ็ดส่วนสามสิบเอ็ด jèt-sùan-săam-sìp-èt

Note: I ovenstående tabeller har jeg, efter traditionel dansk model, anvendt komma som decimalseparator og punktum som tusindtalsseparator. Vær dog opmærksom på, at det på thai er omvendt, ligesom det jo også er på engelsk (cf. wikipedia).